Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05

संपर्क स्थळ :

     

                         पत्ता :-  आदिवासी सेवा समिती,

                                   ६ वा मजला, के. बी. एच. दंत महाविद्द्यालय व

                                 रुग्णालय इमारत, मुंबई - आग्रा रोड, पंचवटी,

 नाशिक -४२२ ००३

                 ई-मेल :-  info@assn.org.in

         फोन :-   0253-2628357