Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05

आमच्या शाळा :

 • कृषीतंत्र विभाग :

  शाखेचे नांव

  शाखाप्रमुखाचे नांव

     मो. नं.

  कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे कृषी विद्दयालय,

  मानूर, ता. कळवण, जि. नाशिक.

  श्री बच्छाव सचिन दादाजी

  ८२७५५८६२२९

                     

  कृषी विद्दयालय, चिंचवड, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक.

  श्री धनगर उज्वल दयाराम

  ७०३०७७००४२

                     

   


 • महाविद्दयालय विभाग :

  शाखेचे नांव

  शाखाप्रमुखाचे नांव

     मो. नं.

  कला, वाणिज्य विज्ञान महाविद्दयालय,

  मानूर, ता. कळवण, जि. नाशिक. संकेतस्थळ:www.assn.org.in/manurcollege/ 

  डॉ. के.के.खैरनार            

  ८८०५६६५५०२

  ०२५९२-२२२२२३

   

  माध्यमिक विभाग :

  शाखा

  संपर्क यादि लिंक

    माध्यमिक आश्रम शाळा

    Click Here To View List"

  प्राथमिक विभाग :

  शाखा

  संपर्क यादि लिंक

    प्राथमिक आश्रम शाळा

    Click Here To View List"

  शाखा

  संपर्क यादि लिंक

     आश्रम शाळा व मुख्याध्यापक यांची भ्रमणध्वनी सहीत यादी

    Click Here To View List"