Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05

संस्थेच विश्वस्त मंडळ :

नाव

पद

श्रीमती.  पुष्पाताई व्यंकटराव हिरे 

आध्याक्षा

श्री. पंडित  दगा नेरे                                       

उपाध्यक्ष

सौ. स्मिताताई प्रशांत हिरे                             

कोषाध्यक्ष

डॉ श्री.  प्रशांत व्यंकटराव   हिरे                          

जनरल सेक्रेटरी

श्री. दिपक शामराव सूर्यवंशी                          

जोइंट सेक्रेटरी

डॉ.  श्री. अपूर्व प्रशांत हिरे (MLC)                               

विश्वस्त 

डॉ. श्री. अव्दय प्रशांत हिरे            

विश्वस्त 

श्री.  प्रमोद दत्तात्रय भार्गवे                            

विश्वस्त 

श्री.  प्रदीप नारायण सराफ                              

विश्वस्त 

श्री.  मनोज गुलाबभाई बडीयानी                   

विश्वस्त 

श्री.  अरुण गोविंदराव उद्गीरकरे                   

विश्वस्त 

डॉ. सौ. योगिता अपूर्व हिरे                             

विश्वस्त 

 श्रीमती.  संपदा प्रशांत हिरे                           

विश्वस्त 

सौ. ललिता प्रमोद  भार्गवे                              

विश्वस्त 

श्री. रविशंकर मनोहर शुक्ला                          

विश्वस्त 

श्री.  राजेश शशिकांत शिंदे                             

विश्वस्त 

सौ. सुजाता राजेश शिंदे                                

विश्वस्त 

श्री. इंद्रलाल झुलाल देसले                              

विश्वस्त 

श्री. सदाशिव रामभाऊ साळुंके                       

विश्वस्त 

श्री. संजय दगू कुंदे   

विश्वस्त